Witamy w Rutalia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:

 • BARWNIKÓW DO TWORZYW SZTUCZNYCH - barwniki białe, czarne, kolorowe, perłowe, również barwniki na nano-komponentach oraz nośnikach biodegradowalnych
 • DODATKÓW MODYFIKUJĄCYCH DO TWORZYW SZTUCZNYCH - slip, antiblock,, slip & antiblock, dessicant, UV stabilizatory, spieniacze, antystatyki, dodatki poślizgowe, dodatki zapachowe, modyfikatory MFI, pochłaniacze zapachów, modyfikatory udarności, stabilizatory
 • WYPEŁNIACZY DO TWORZYW SZTUCZNYCH - szerokie zastosowanie w przetwórstwie PP, LDPE, HDPE, PS, ABS - redukcja kosztów
 • NANO- WYPEŁNIACZY DO TWORZYW SZTUCZNYCH - poprawiających parametry przetwórcze
 • TWORZYW INTELIGENTNYCH – będących doskonałym uzupełnieniem
 • DODATKÓW OXODEGRADOWALNYCH do zastosowania w połączeniu z klasycznymi tworzywami PP, LDPE, HDPE, PS, ABS
 • SADZY TECHNICZNEJ do wybarwiania tworzyw sztucznych

Aktualności

 • TWORZYWA DEGRADOWALNE (wytworzone z udziałem dodatków inicjujących ich przyspieszoną degradację)

  Obecnie możemy spotkać się z różnymi dodatkami, których składu chemicznego dostawcy nie ujawniają, a nazywają TDPA (Totally Degradable Plastics Additives). Są one wprowadzane przez producentów w niewielkiej ilości około 1-3% do polimeru w celu przyspieszenia degradacji wyrobu gotowego.

  Czytaj więcej
 • PROGRAM REACH

  REACH jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej dotyczącym bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów (obowiązujący tekst na stronie – http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm – Dz.U. L 136 z 29.05.2007 r.). Weszło w życie w dniu 1 czerwca 2007 r. i zastępuje kilkadziesiąt dotychczas obowiązujących wspólnotowych aktów prawnych, zarówno rozporządzeń, jak i dyrektyw.

  Czytaj więcej
 • TWORZYWA BIODEGRADOWALNE

  Opakowania biodegradowalne są wykonane z polimerów biodegradowalnych, które są wrażliwe na działanie enzymów wytwarzanych przez bakterie i grzyby. Końcowymi produktami biodegradacji takiego tworzywa są biomasa (kompost), woda i gazy tj. dwutlenek węgla (dla warunków tlenowych) lub metan (dla warunków beztlenowych).

  Czytaj więcej
barwniki do tworzyw sztucznych

Szeroka oferta

RUTALIA oferuje najszerszą na rynku ofertę produktów do wybarwiania i modyfikacji tworzyw sztucznych. Nasze wyroby produkowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie i najnowsze technologie uwzględniają liczne sugestie naszych klientów odnoście wydajności i dostosowania produktów do ich potrzeb. Szeroka oferta jest stale uzupełniana kolejnymi nowościami.
dodatki-modyfikujace-do-tworzyw-sztucznych.jpg

Wielkie możliwości

Innowacyjne rozwiązania takie jak zastosowanie dodatków na nano-komponentach w zakresie modyfikacji tworzyw sztucznych oferowanych przez RUTALIA, stwarzają wielkie możliwości w zakresie redukcji kosztów wytworzenia produktu finalnego, usprawnienia procesu produkcyjnego, podniesienia jakości, trwałości oraz wytrzymałości wyrobów z tworzyw sztucznych.
wypelniacze do tworzyw sztucznych

Skuteczne działanie

Kompleksowa oferta RUTALIA połączona z szybką realizacją zamówień i dostawą dopasowanych produktów, skuteczność w działaniu, stała komunikacja, doradztwo i pomoc techniczna naszego wykwalifikowanego międzynarodowego zespołu to skuteczne sposoby na zwiększenie efektywności zakładów produkcyjnych i osiągnięcie zamierzonego celu przez naszych klientów.